TẠI SAO NÊN CHỌN CONCEPT CHỤP ẢNH KÝ SỰ NGÀY SINH?

BẠN SẮP SINH CON, TRẢI QUA 9 THÁNG 10 NGÀY VẤT VẢ BẠN MUỐN LƯU GIỮ LẠI KHOẢNH KHẮC SINH BÉ VÀ BẠN NGHĨ ĐẾN CHỤP ẢNH KÝ SỰ NGÀY SINH? VẬY VIỆC NÀY NÊN HAY KHÔNG? Là phụ nữ […]

Read More
  • Date: