NEWBORN | MINI SEASSON
DÀNH CHO BÉ SƠ SINH TỪ 1-4 TUẦN TUỔI, ĐÃ BAO GỒM TRANG PHỤC, PHỤ KIỆN CHO BÉ SƠ SINH.

– 01 ảnh phóng laminate 30x45cm – 01 ảnh đặt bàn laminate 20x30cm – 10 ảnh lụa 13x18cm – Gói áp dụng chụp trong 1h – Chụp không dưới 30 file hình & tinh chỉnh 12 hình. – Giao file sau buổi chụp •Chụp tại nhà phát sinh thêm chi phí đi lại

•Quay video hậu trường thêm 3tr

•Chụp thêm 1 người +500.000vnd •Thêm 1 ảnh retouch +50.000vnd

3.600.000vnd

NEWBORN | MINI SEASSON
DÀNH CHO BÉ SƠ SINH TỪ 1-4 TUẦN TUỔI, ĐÃ BAO GỒM TRANG PHỤC, PHỤ KIỆN CHO BÉ SƠ SINH.

– 01 ảnh phóng laminate 30x45cm – 01 ảnh đặt bàn laminate 20x30cm – 10 ảnh lụa 13x18cm – Gói áp dụng chụp trong 1h – Chụp không dưới 30 file hình & tinh chỉnh 12 hình. – Giao file sau buổi chụp •Chụp tại nhà phát sinh thêm chi phí đi lại

•Quay video hậu trường thêm 3tr

•Chụp thêm 1 người +500.000vnd •Thêm 1 ảnh retouch +50.000vnd

3.600.000vnd